แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

จำเนียร แสงสิน

คณะมนุษยศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
ปรัญชาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2555
ภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548
ศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2545