แฟ้มสะสมงาน

User profile picture

ดร.บุญร่วม คำเมืองแสน

บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญา (สาขาวิชา) สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ
Political Science Magad University 2558
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 2556
Ph.D. Philosophy Dr. Bhim Roa Ambedkar University, India University of Delhi, India 2551
M.A. Budhist Studies University Of Delhi 2543
ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538